Dodaj kod HTML przed treścią wydarzenia

Add HTML after event content